Rozwój ulubionych funkcjonalności w qcadoo MES

Kolejne pół roku pracy za nami. Pracy głównie nad rozwojem Waszych ulubionych funkcjonalności. Dopieściliśmy Gantta zadań operacyjnych, dashboard i terminal rejestracji produkcji. Pojawiły się nowe możliwości konfiguracji uprawnień użytkowników. A do tego: opracowaliśmy nowe sposoby integracji z systemami zewnętrznymi. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Rozwój Gantta zadań operacyjnych

Gantt zadań operacyjnych istnieje w qcadoo już od jakiegoś czasu. Stale go jednak rozwijamy – chcemy by był ulubionym narzędziem pracy planisty. Dodaliśmy wyliczanie czasu trwania zadania przy przesuwaniu go z bufora na wykres. Możesz sam zdecydować w parametrach jakie rodzaje norm czasowych z operacji mają być brane pod uwagę. A wyliczone daty rozpoczęcia i zakończenia są widoczne w tooltipie zadania. Jeśli natomiast zadanie ma już wyznaczone daty realizacji, a planista ma podjąć decyzje odnośnie tego, która stacja wykona zadanie, można, klikając prawym przyciskiem myszy w wiersz tabeli bufora, wybrać opcję: Przypisz stację i wybrać właściwą z listy. Zadanie wskoczy na Gantta na wiersz maszyny, bez ponownego przeliczania dat. Dodatkową opcją jest prezentacja procesów technologicznych, które uszczegóławiają daną operację – kliknij prawym przyciskiem w kafelek zadania i wybierz opcję Procesy technologiczne. Oprócz informacji o tym jakie czynności należy wykonać, tabela zawiera przybliżone daty realizacji dla każdej z czynności.

I na koniec największy smaczek – wiersz analizy zasobów. Sumuje on ilości planowane do realizacji w danym momencie na widocznych na wykresie stacjach. Jeśli wiesz np., że jesteś w stanie na danym stanowisku pomalować 100 detali, to układając zadania jeden pod drugim z wielu zleceń, będziesz w stanie maksymalnie dopełnić posiadany obszar. A gdy przekroczysz przyjętą maksymalną ilość – wiersz analizy zasobów będzie czerwony, ale i tak pozwoli na realizację. Aby lepiej móc skorzystać z tej funkcjonalności dodaliśmy możliwość ukrywania stacji – tak byś mógł każdą z osobna (lub grupę podobnych) przeanalizować. 

Rozwój Gantta zadań operacyjnych

Pełne możliwości Gantta zadań operacyjnych opisane są tutaj: Gantt zadań operacyjnych.

Rozwój terminala rejestracji produkcji

Kolejną funkcjonalnością, której poświęciliśmy więcej czasu jest terminal rejestracji produkcji. Wprowadziliśmy do okna wyboru zleceń kryteria wyboru, znane już z okna wyboru zadań. Dzięki temu będziesz mógł łatwiej wyszukać interesujące Cię zlecenia. Pracownik ma teraz pełniejszy obraz realizowanego zlecenia. Widzi przypisaną kategorię, atrybuty podane w szczegółowym zapotrzebowaniu dla zleconego produktu czy opis zlecenia i zadania operacyjnego. To w połączeniu z produktami, ilościami, operacjami, procesami czy dokumentami załączonymi do technologii powinno dać komplet niezbędnych informacji do wytworzenia odpowiedniego wyrobu. Zmian doczekała się także lista produktów wejściowych. Pojawiła się ilość w jednostce dodatkowej, dzięki temu pracownik nie będzie musiał się zastanawiać ile metrów bieżących materiału waży 0,68 kg. Nowością jest też możliwość wydrukowania listy materiałów w PDF. Opcja będzie przydatna, gdy lista jest spora i pracownik potrzebuje mieć pod ręką wykaz, by niczego nie pominąć. 

Zmiany w widoku produktów wejściowych w terminalu rejestracji produkcji

Szczegółowy opis terminala rejestracji produkcji znajduje się w tej dokumentacji: terminal.

Rozwój dashboardu

O tym jakie zadania czekają dziś na pracowników powie nie tylko terminal, ale również dashboard. I ten element qcadoo również doczekał się modyfikacji. Na kafelku pokazywana jest kategoria i opis zlecenia. Możesz zdecydować też, czy chcesz widzieć ilość wykonaną na podstawie zatwierdzonej produkcji czy na podstawie każdej zaraportowanej. Produkcja zaraportowana to ta, która wynika zarówno z zaakceptowanego jak i szkicowego rekordu rejestracji. Dodatkowo – na etapie realizacji zlecenia możesz wydrukować etykietę na wytwarzany produkt. A jeśli planujesz produkcję na kilka linii produkcyjnych i chcesz, by pracownicy wydzieli zlecenia tylko ze swojego obszaru, docenisz fakt, że użytkownik po zalogowaniu widzi tylko listę kafli z przypisanej do siebie linii.

Ograniczenie widocznych zleceń na dashboardzie do linii przypisanej do użytkownika.

Chcesz wiedzieć więcej o dashboardzie? Zajrzyj do tej dokumentacji: Dashboard.

Uprawnienia

Nie wszystkie osoby korzystające z qcadoo muszą widzieć wszystkie funkcjonalności. Tak było zawsze. Popracowaliśmy nad większą szczegółowością. Użytkownik może:

  • widzieć planowanie na linię (Gantta zleceń) tylko w trybie podglądu,
  • mieć dostęp do dashboardu, z opcją przeciągania kafli między obszarami i raportowaniem produkcji, ale bez możliwości edycji zleceń,
  • zobaczyć widok stanów magazynu, ale bez możliwości wprowadzania dokumentów,
  • widzieć listę zadań na wykresie Gantta zadań operacyjnych, ale bez możliwości modyfikacji,
  • mieć dostęp tylko do terminala rejestracji produkcji,
  • widzieć tylko dostawy, po to by móc je przyjąć na magazyn.

Potrzebujesz innych, bardzo szczegółowym dostępów? – skontaktuj się z nami, a przygotujemy odpowiednią konfigurację.

Nowe integracje

Od ostatniej publikacji sporo pracowaliśmy nad rozwojem integracji qcadoo z ERP. Rozbudowaliśmy możliwości istniejących konektorów (m.in. z Optimą). Stworzyliśmy także nowy konektor, pozwalający na pracę qcadoo z Subiekt Nexo Pro. Możliwości współpracy są takie same jak w obecnych rozwiązaniach – szczegóły znajdziesz w tej dokumentacji: Integracja z ERP . Dodatkowo w qcadoo powstał nowy komercyjny plugin, który umożliwia integrację z szyną danych Azure Service Bus. Integracja odbywa się za pomocą kolejek i wymieniane są dokładnie takie same obiekty danych jak w REST API. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w obydwu podejściach do integracji (przez konektor i przez szynę) wykorzystywane są te same komunikaty i metody. Natomiast mamy dwa pluginy, które mogą być używane wymiennie i odpowiedzialne są tylko za przesłanie/odebranie danych do/z odpowiedniej końcówki. Ta dokumentacja: Integracja Azure Service Bus przybliży temat.

Kilka mniejszych nowości

Ostatnie miesiące pracy to nie tylko rozwój istniejących funkcjonalności. Dodaliśmy możliwość opisania atrybutami zamówionego przez klienta wyrobu. Jest to przydatne szczególne wtedy, gdy klient podejmuje decyzje odnośnie ostatecznego kształtu produktu. Za pomocą atrybutów stwórz listę rzeczy, o które warto zapytać i zapisz je w zamówieniu sprzedaży. Dane te będą przekazane do zlecenia produkcyjnego i zaprezentowane w terminalu rejestracji produkcji. Co więcej – dokument PW przyjmujący wyrób na magazyn oraz zasób magazynowy również będą posiadały te atrybuty, dzięki temu łatwo ustalisz czy zamówiony produkt jest gotowy do wysyłki.

Co jeszcze? Jeśli zlecasz produkcję za pomocą grup zleceń, to możesz wybrać, czy rozchodujesz surowce i przyjmujesz wyroby wg standardowej ścieżki qcadoo, w momencie akceptacji meldunku z produkcji, czy chcesz wydawać zbiorczo do całej grupy zleceń. Co zyskujesz? Przede wszystkim – mniej dokumentów, a więc i większa przejrzystość. Ale też ułatwiona rejestracja – nie trzeba się zastanawiać jak porozbijać po zleceniach faktyczne zużycie.

Do tego: koszty produktów w qcadoo mogą być zapisywane w walucie obcej. Dzięki temu przy dostawach podpowie się cena w odpowiedniej walucie. A do wszelkich wyliczeń kosztów, np. w kalkulacji, pobrane ceny przeliczymy odpowiednio na PLN wg aktualnych kursów średnich. 

Wracamy do pracy. Odezwiemy się za kilka miesięcy.