Open source

qcadoo MES poza wersją udostępnianą w formie SaaS, dostępne jest również jako wersja Community Edition. Jest to wersja udostępniania jako Open Source, na licencji AGPL.

Najbardziej aktualną wersję do pobrania możesz pobrać z Github Releases.

Kody źródłowe znajdują się na naszym GitHub.

Przyjazne zarządzanie produkcją

qcadoo MES to internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla małych i średnich firm