Genealogia

Nawet w najlepiej zarządzanych firmach produkcyjnych, z najlepiej dopasowanymi systemami kontroli jakości może się przydarzyć sytuacja, gdy któryś z surowców będzie posiadał wadę. W takim przypadku ważne jest, aby odpowiednio szybko go wykryć i sprawdzić, w których produktach został użyty. W takim przypadku z pomocą przychodzi funkcjonalność Genalogii w qcadoo MES.

Rejestracja partii surowców i produktów

qcadoo MES pozwala na szybkie rejestrowanie partii surowców, półproduktów i produktów gotowych. Może się to odbywać w sposób automatyczny poprzez rejestrowanie pobieranych partii produktów z operacji magazynowych lub w sposób ręczny. Możesz też zdefiniować pobieranie konkretnych partii do danego zlecenia albo rejestrować partie użyte.

Śledzenie partii

Śledzenie partii (traceability) odbywa się w qcadoo MES na kilka sposobów. Możemy sprawdzić, co zostało wyprodukowane z danej partii produktów, bądź jakie partie surowców zostały użyte do wyprodukowania konkretnych wyrobów. W prosty sposób prześledzimy partie dla konkretnych zleceń produkcyjnych. Śledzenie partii jest nieodzowne np. w przypadku postępowań reklamacyjnych czy w produkcji spożywczej

Drzewo genealogii

W każdym momencie możesz wpisać partię produktu gotowego i sprawdzić, z jakich konkretnie partii surowców powstał. Działa to również w drugą stronę – wpisz partię surowca lub półproduktu i zobacz, w jakich produktach gotowych zostały użyte. Gdy nagle pojawi się problem z jakością któregoś elementu, nie musisz szukać w dokumentach informacji na ten temat – wszystko masz dostępne od ręki w programie.

Partie surowców w operacjach magazynowych

Dzięki pełnej integracji produkcji z dokumentami magazynowymi, odpowiednie partie surowców są automatycznie rejestrowane w danym zleceniu produkcyjnym. Ma to miejsce zarówno przy korzystaniu z funkcji magazynowych w qcadoo MES jak i przy integracji z zewnętrznym systemem magazynowym (np. Enova, Subiekt GT, Optima). Produkty gotowe przyjmowane na magazyn również będą rejestrowane z odpowiednią partią i będą widniały w dokumentach magazynowych. Pozwoli Ci w to pełni automatycznie korzystać z genealogii.

Przyjazne zarządzanie produkcją

qcadoo MES to internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla małych i średnich firm