Produkcja rozmiarowa w qcadoo i inne nowości

Ostatnie miesiące poświęciliśmy głównie na wprowadzenie obsługi dla produkcji rozmiarowej. Miało być szybciej, wygodniej – czy się udało? Oceńcie sami. Produkcja rozmiarowa Cię nie interesuje? Przygotowaliśmy też inne perełki: procesy technologiczne, plany sprzedaży, podział zlecenia na paczki, czy zgłaszanie awarii z terminala. Wierzę, że znajdziesz coś dla siebie.

Produkcja rozmiarowa

Wytwarzasz produkty wg rozmiarów. Technologie są niemal takie same. Indeksy wyrobów różnią się od siebie tylko oznaczeniem numerów. Do tej pory musiałeś każdy produkt z osobna zdefiniować. I dla każdego z nich powielać technologię. Już nie musisz. Wprowadź produkt-rodzinę. I z jego poziomu wygeneruj indeksy z dokładnością do rozmiarów. Wystarczy, że wskażesz w jakich rozmiarach występuje – resztą zajmie się qcadoo (o tym jak to wygląda poczytasz tutaj). Technologię zdefiniuj tylko dla produktu-rodziny. Każdy rozmiar produktu będzie korzystał z technologii rodziny, do której należy. To jeszcze nie wszystko! Technologia może wskazywać różnice w zużywaniu surowców, w zależności od wytwarzanego rozmiaru. Możesz w mniejszych koszulkach potrzebować dwóch guzików małych, a w większych – 3 guzików dużych. I wszystko to zawrzesz w jednej technologii. W rezultacie, gdy pojawi się nowy wariant rozmiarowy, wystarczy, że zakwalifikujesz go do właściwej grupy i możesz uruchamiać produkcję.

Produkcja rozmiarowa – rozróżnienie zużycia surowców w zależności od rozmiaru wytwarzanego wyrobu

Produkcję zlecasz z dokładnością do rozmiaru. W zleceniu zobaczysz już właściwy do zużycia surowiec (w przykładzie wyżej: albo 2 małe guziki albo 3 duże), odpowiednio dobrany na podstawie technologii. Więcej o sposobie definiowania technologii przeczytasz tutaj.

Produkcja rozmiarowa w grupach zleceń

Z produkcją rozmiarową wiąże się też rozwój grup zleceń – jeśli produkty z tej samej rodziny, ale o różnych rozmiarach, produkujesz jednocześnie, to w łatwy sposób możesz zebrać zlecenia w jedną grupę i przekazać pracownikom na działy informację o tym co mają wytwarzać, w specjalnie przygotowanym wydruku wg rozmiarów. Ponadto – wydawanie materiałów dokumentem RW może odbywać się na raz do całej grupy (do tej pory do każdego zlecenia musiał tworzyć się osobny dokument) i przyjęcie wytworzonych wyrobów dokumentem PW też może być realizowane zbiorczo do grupy (zawsze wtedy, gdy uznajesz, że czas utworzyć PW, by można było przeprowadzić sprzedaż). Po więcej szczegółów odsyłam tutaj i tutaj.

Produkcja rozmiarowa w zamówieniu sprzedaży

Dodatkowym uproszczeniem pracy z produktami rozmiarowymi jest szybkie wprowadzanie produktów ze wskazaniem na rozmiar, np. w zamówieniu sprzedaży. Wystarczy podać produkt-rodzinę i uzupełnić ilości przy rozmiarach. 

Produkcja rozmiarowa – szybkie dodawanie produktów wg rozmiaru do zamówienia sprzedaży

Takie ewidencjonowanie jest na pewno wygodniejsze niż wprowadzanie każdego indeksu rozmiarowego z osobna do zamówienia sprzedaży. Szczegółowo sposób działania opisany został w tej dokumentacji

Plany sprzedaży

Podobny sposób wprowadzania ilości wg rozmiarów zastosowaliśmy w planach sprzedaży. Plany sprzedaży to kolejna nowa funkcjonalność, którą warto się pochwalić. Jeśli podstawą do planów produkcyjnych nie są zamówienia sprzedaży, tylko przyjęta na dany okres wielkość koniecznej do osiągnięcia produkcji, to możesz te założenia wprowadzić do qcadoo. Produkcja rozmiarowa znajdzie tu też spory atut – w planie sprzedaży nie musisz ujmować konkretnych rozmiarów produktów – możesz przyjąć, że chcesz wytworzyć 1000 szt. białych koszulek. A to w jakich rozmiarach – decyzję podejmiesz później. Już na na tym etapie możesz zorganizować materiały potrzebne do produkcji – wykonasz zapotrzebowanie materiałowe zbierające potrzebne surowce i wygenerujesz niezbędne dostawy. Co więcej – możesz szybko ile zamówili już Twoi klienci i w jakich rozmiarach. I jaka to jest część przyjętych planów. Jeśli przyjdzie czas na produkcję możesz z tego poziomu wygenerować zlecenia produkcyjne lub utworzyć zlecenia i zebrać je w grupy zleceń.

Plan sprzedaży

W dokumentacji plany sprzedaży opisane są tutaj.

Podział zlecenia na paczki

Kolejna funkcjonalność zainteresuje te firmy, których zlecenia realizowane są jednocześnie przez wielu pracowników. Wprowadziliśmy obsługę paczek. W momencie rozpoczynania zlecenia mogą zostać one wygenerowane z automatu (dzielące zlecenie na części o zadanej wielkości). Każdą paczkę może przetwarzać inna osoba, ale można też przyjąć założenie, że pracownik wykonuje działania w ramach danej paczki (raportuje wyniki w terminalu do paczki), pobiera kolejną paczkę i ją przetwarza. Paczki możesz okleić etykietami wygenerowanymi z qcadoo i dzięki temu będą łatwo identyfikowalne.

Paczki zlecenia i etykiety do paczek

Więcej informacji jak zwykle znajdziesz w dokumentacji.

W ramach paczek możesz też wygenerować konieczne do wykonania procesy technologiczne. Czym są? To kolejna nowość w qcadoo.

Procesy technologiczne i terminal potwierdzania procesów

Procesy technologiczne to czynności uszczegóławiające operacje. Nie musisz każdej czynności ujmować w technologii – czasami wystarczy „montaż”, aby poprawnie zaplanować produkcję. Jeśli jednak potrzebujesz wskazać pracownikom na czym ten montaż ma polegać, to możesz rozpisać działanie dokładnie krok po kroku jako procesy technologiczne. Procesy zbiera się w listy, a listy te przypisuje do operacji w technologii. Pracownik logując się do terminala rejestracji produkcji zobaczy szczegóły realizacji swojego zadania.

Procesy technologiczne operacji technologii

O tym jak wykorzystać procesy technologiczne poczytasz w tej dokumentacji.

Procesy mogą też być czymś więcej. Mogą stanowić podstawę do rozliczania akordowego (produkcja rozmiarowa też może być w ten sposób obsłużona). Każdy proces może mieć określony czas realizacji i stawkę godzinową. Pracownicy raportując wykonanie danych procesów gromadzą dane w systemie do szybkiego wyznaczenia należnego wynagrodzenia. Do raportowania wykonanych czynności może posłużyć nowy terminal – terminal potwierdzania procesów (gotowy do uruchomienia w wersji mobilnej). Pracownik loguje się, skanuje operację zlecenia lub paczkę i zaznacza wykonane procesy.

Terminal potwierdzania procesów

Terminal potwierdzania procesów opisany jest tutaj.

Zgłoszenie awarii z terminala

Terminal rejestracji produkcji ciągle się rozwija. O prezentacji procesów wspomniałam wcześniej. Kolejnym ciekawym elementem jest możliwość zgłoszenia awarii danej maszyny. Efektem jest utworzenie zdarzenia o rodzaju awaria w module działu utrzymania ruchu. Pracownik loguje się do terminala, wskazuje stację roboczą, na której pracuje (czy to wybierając z listy, czy skanując jej numer) i klika przycisk Zgłoś awarię. Może podać przyczynę awarii, jeśli ją zna. I po potwierdzeniu pracownik utrzymania ruchu otrzyma zgłoszenie. A żeby na pewno zauważył pilne awarie, oprócz standardowego sygnału dźwiękowego, zastosujemy podświetlenie wiersza na czerwono.

Zgłoszenie awarii z terminala rejestracji produkcji

Po więcej szczegółów odsyłam tutaj.


W międzyczasie qcadoo wzbogaciliśmy też o typy produktów wejściowych w technologii i opis, dzięki czemu lepiej będziesz mógł opisać pracownikom jakich surowców mają użyć. W kalkulacji kosztów dodaliśmy opcję pobierania kosztu nominalnego w sytuacji, gdy wybrane do wyliczeń ceny nie są określone (a dzięki temu w sytuacji, gdy trzeba użyć produktu, który nigdy nie był przyjęty na magazyn, możesz wprowadzić jako koszt nominalny cenę obiecaną przez dostawcę i ją wykorzystać w wycenie). Co więcej – możesz do wyceny wykorzystać technologię, która nie ma określonych indeksów produktów, a jedynie typ produktu, i w kalkulacji skorzystać ze średniej ceny tego typu. Duże ułatwienie przy przygotowywaniu wstępnych ofert dla klientów, prawda? Sama kalkulacja kosztów zresztą zyskała nowe życie. Teraz można wyceniać na raz kilka produktów, a wyniki można przeglądać w Excelu.

A czego można się spodziewać w najbliższym czasie? Pojawi się analiza zasobów na wykresie Gantta zasobów oraz planer zleceń raportowanych zbiorczo. A tymczasem oddajemy opisane wyżej funkcjonalności w Wasze ręce. Niech Wam służą.