Obsada operacji w qcadoo MES i inne nowości

Ostatnie miesiące pracy nad rozwojem qcadoo przyniosły bardzo ciekawe funkcjonalności. Perełki. Obsada operacji. Obsługa odpadów. Analiza czasu trwania operacji. Konfiguracja tworzenia dokumentów magazynowych po rejestracji produkcji. To tylko niektóre z nowości qcadoo.

Obsada operacji

Obsada operacji to informacja o tym ile osób na raz będzie zajmować się realizacją zadania operacyjnego. Ilość pracowników możesz zaplanować w technologii i modyfikować na bieżąco podczas tworzenia planów. Długość zadania operacyjnego może być zależna od przydzielonej obsady, dlatego im więcej osób, tym zadanie może być krótsze. Każda zmiana rzeczywistej obsady, czy to z poziomu okna szczegółów zadania, czy z kafelka Gantta zadań operacyjnych, od razu ustawia nową datę zakończenia. Jeśli dodatkowo przypiszesz pracowników z imienia i nazwiska (a możesz ich teraz przypisać wielu), to w terminalu rejestracji produkcji, zadanie zobaczą tylko te osoby. I każda z nich może z osobna realizować produkcję.

Obsada operacji w zadaniu operacyjnym
Obsada w zadaniu operacyjnym

Więcej informacji w dokumentacji: Zadania operacyjne.

Dodatkowym atutem tej funkcjonalności jest możliwość analizy ile osób będzie potrzebne w danym czasie, by zrealizować przyjęty plan produkcyjny. Analiza ta przeprowadzana jest z poziomu Gantta zadań operacyjnych, więc jest bardzo szybka i intuicyjna. Jeśli ilość przekroczy przyjętą ilość maksymalną lub zaplanowaną ilość osób będących na zmianie, w przydziale do zmian, w rezultacie słupek z danymi zostanie oznaczony kolorem czerwonym.

Obsada operacji na wykresie Gantta zadań operacyjnych
Analiza obsady na wykresie Gantta zadań operacyjnych

Kilka słów o analizie zasobów na wykresie Gantta znajdziesz w tej dokumentacji: Gantt zadań operacyjnych.

Różne czasy realizacji operacji w zależności od wykonującej stacji roboczej

W normach czasowych operacji technologii wprowadziliśmy jeszcze jedną ciekawą możliwość. Daną czynność możesz wykonywać na wielu stacjach roboczych. I nie każda z nich musi mieć taką samą wydajność. Dlatego teraz możesz określić różne normy czasowe, w zależności od wykonującej ją stacji. Przyjmujemy, że dane nagłówkowe, to dane domyślne dla wszystkich stacji, poza tymi podanymi w tabeli poniżej:

Różne normy czasowe operacji w zależności od stacji wykonującej
Definiowanie różnych norm czasowych operacji w zależności od stacji wykonującej

Pamiętaj, że przy ustalaniu norm czasowych, ważna jest obsada operacji! Normy czasowe operacji szczegółowo opisane są w tej dokumentacji: Normy czasowe.

Konfiguracja tworzenia dokumentów magazynowych po rejestracji produkcji

Wprowadziliśmy do qcadoo MES pełną dowolność przy tworzeniu dokumentów magazynowych do zarejestrowanej produkcji. Możesz zdecydować na jakim etapie chcesz zaewidencjonować rozchód zużywanych surowców – zbiorczo w momencie zakończenia zlecenia, po każdej rejestracji produkcji czy w momencie uruchomienia produkcji, na podstawie planów. Podobnie sytuacja wygląda odnośnie przyjęcia wytworzonych wyrobów – produkty mogą zostać przyjęte na magazyn po akceptacji każdego meldunku (co może być istotne jeśli dział sprzedaży już czeka na dostępną ilość magazynową, chociaż części produktów zleconych), albo zbiorczo, na zakończeniu zlecenia produkcyjnego. Dodatkowo, jeśli korzystasz z grup zleceń, możesz zwiększać stan magazynowy w momencie, gdy faktycznie się na to zdecydujesz, wywołując ręcznie funkcję przyjęcia. Pełna dowolność. A jeśli w ogóle nie jesteś zainteresowany zmianą stanów magazynowych przez qcadoo MES – nie ma problemu, możesz wyłączyć taką opcję. Dlatego wejdź po parametrów rejestracji produkcji i ustaw właściwe dla Ciebie zasady.

Konfiguracja tworzonych dokumentów z rejestracji produkcji
Konfiguracja tworzonych dokumentów z rejestracji produkcji

Więcej szczegółów znajdziesz w tej dokumentacji: Parametry rejestracji produkcji.

Obsługa odpadów

Podczas produkcji mogą być wytwarzane różne produkty, niebędące wyrobami, kwalifikowane jako odpady, które możesz chcieć przyjmować na magazyn (ale oczywiście nie musisz). Teoretycznie obsługa odpadów w qcadoo istniała już od dawna, ale popracowaliśmy nad jej czytelnością i użytecznością. Teraz w technologii jednoznacznie określisz, które produkty wyjściowe operacji są odpadami. I zaplanujesz, czy mają być składowane na magazynie czy nie. Co więcej – magazyn odpadów możesz zdefiniować w parametrach działu, więc będzie się podpowiadał przy każdej tworzonej technologii. Co da Ci wprowadzenie odpadów w technologii? Przede wszystkim to, że pracownicy na produkcji, w terminalu, dostaną informację, że przy okazji wytworzenia produktu mogą uzyskać produkt dodatkowy. I będą mogli zaraportować jego ilość. A Ty uzyskasz dane do analizy.

Definiowanie technologii w technologii
Definiowanie odpadów w operacji technologii

Zerknij do dokumentacji technologii (Technologie), aby dowiedzieć się więcej o wprowadzaniu do niej odpadów.

Analiza czasu trwania operacji

Analiza czasu trwania operacji to tylko jedna z analiz, które pojawiły się w qcadoo w ostatnim czasie. Jej idea jest taka – przyjmujesz w operacji technologii normy czasowe, po to, by móc zaplanować czas trwania zadania czy zlecenia. Pracownicy przez pewien czas raportują faktyczne czasy realizacji. A Ty zastanawiasz się na ile odbiegają one od przyjętych założeń. Takich informacji dostarczy właśnie nowa analiza. Zbierze dane z dokładnością do operacji wykonywanej na rzecz danego wyrobu, przedstawi sumę poświęconego czasu i wyliczy czas na jednostkę wytworzonego wyrobu. Porównaj dane z normami i podejmij decyzję, czy to już czas na modyfikację założeń.

Analiza czasu trwania operacji
Analiza czasu trwania operacji

Opis funkcjonalności znajdziecie pod tym linkiem: Analiza czasu trwania operacji.

Dodatkowe drobne funkcjonalności

Nie tylko wielkie funkcjonalności pojawiły się w qcadoo. Czasami drobne zmiany przynoszą wielkie korzyści. Na przykład: automatyczne zakończenie zlecenia produkcyjnego po uzyskaniu 100% wykonania. Jeśli wyprodukujesz tyle ile zaplanowano, to zlecenie zmieni status, a wraz z tym mogą wystawić się dokumenty magazynowe. I to wszystko bez Twojej ingerencji. Więcej o parametrach rejestracji produkcji przeczytasz tutaj: Parametry rejestracji produkcji . W parametrach, tym razem produktu, możesz ustawić inną, bardzo przydatna opcję – automatyczną aktualizację kosztów produktów na podstawie informacji ze stanów magazynowych i wystawionych dokumentów. Dzięki temu co noc qcadoo ustali świeże wartości do wszelkich kalkulacji i nie będziesz musiał więcej ręcznie wywoływać funkcji Uzupełnij koszty produktu. Parametr opisaliśmy tutaj: Parametry produktu.

A na dokładkę funkcjonalność dla planistów w firmach ewidencjonujących materiały z dokładnością do partii. Teraz zaplanujesz zużycie konkretnej partii w szczegółowym zapotrzebowaniu. I ustalisz czy masz wystarczający jej stan w dostępności surowców. Pracownicy dostaną informację o tym co pobrać z magazynu w terminalu rejestracji produkcji. A partia ta podpowie się przy rejestracji zużycia i będzie przekazana na dokument RW.

Nad czym będziemy pracować w najbliższym czasie? Szykuje się duży projekt – planujemy wprowadzić planer całych zleceń produkcyjnych, wzorowany na planie na stację roboczą i pracownika. Będziemy wybierać najlepszą linię i ustalać kolejność realizacji zleceń. W międzyczasie wprowadzimy też mniejsze zmiany rozwojowe, które mam nadzieję miło Was zaskoczą. Do przeczytania zatem za kilka miesięcy!