Usługi zlecane podwykonawcom

Jeżeli część Twojej produkcji zlecasz podwykonawcom, doskonale wiesz, jak dużo pracy może pochłaniać zarządzanie tym procesem. Uzgadnianie ceny, dostarczanie dokumentacji technicznej, wydawanie surowców, kontrola jakościowa przyjmowanych półproduktów – to są najczęstsze sytuacje, z którymi masz do czynienia każdego dnia. qcadoo MES wspiera Cię w każdej tej czynności, pozwalając Ci lepiej zarządzać produkcją podwykonywaną, dodatkowo dając Ci pełną przejrzystość tego procesu.

Zarządzanie podwykonawcami

o z nich możesz wskazać, jakie operacje może dla Ciebie wykonywać, jakie ma warunki płatności i dostawy, czym obecnie się zajmuje oraz kiedy ma dostarczyć Ci kolejna partię produktów. Pozwala Ci to lepiej oceniać pracę z poszczególnymi firmami zewnętrznymi i zawsze wybierać najlepszego wykonawcę.

Oznaczanie w technologii operacji podzlecanych

qcadoo MES pozwala na posiadanie wielu wersji tej samej technologii, co oznacza, że ten sam produkt możesz wykonywać w całości w swoim zakładzie lub niektóre operacje zlecać podwykonawcom. Wystarczy skopiować technologię, oznaczając które operacje mają być wykonane na zewnątrz

Generowanie dokumentów magazynowych dla podwykonawców

Współpraca z podwykonawcami pracującymi na mieniu powierzonym wiąże się często z dużą ilością operacji magazynowych. Musisz wydać niezbędne surowce i przyjąć gotowe produkty od firmy, z którą współpracujesz. W qcadoo MES automatycznie wygenerujesz niezbędne dokumenty magazynowe, co pozwoli Ci utrzymać w nich porządek. Z pewnością Twoja księgowa również będzie zadowolona 😉

Zlecenia na usługi

W qcadoo MES poszczególne prace dla podwykonawców są zarządzane poprzez Zlecenia na Usługi. Możesz definiować czy dotyczą ono jednego czy wielu zleceń produkcyjnych, jakie dokładnie operacje i na kiedy są zlecane danej firmie. Widzisz, jakie surowce wydałeś pod dane zlecenie i co zostało Ci dostarczone po skończonej pracy. Możesz przypisać koszty z tym związane, które zaktualizują rozliczenie produkcji Twoich wyrobów gotowych.

Portal dla podwykonawców

Współpraca z kooperantem to często dziesiątki wiadomości wysyłanych każdego dnia, telefony, dokumenty. Do tego różne osoby w Twojej firmie kontaktują się z różnymi osobami u podwykonawcy. W przypadku jakichkolwiek problemów często trudno znaleźć niezbędne informacje. Dzięki Portalowi dla podwykonawców w qcadoo MES możesz generować zlecenia na usługi podwykonywane, udostępnić niezbędne dokumenty techniczne, śledzić postęp produkcji, wydawać surowce i przyjmować produkty. Jest to najbardziej wygodny i sprawny sposób komunikowania się z Twoimi kooperantami.

Śledzenie wykonania zleceń przez podwykonawców

qcadoo MES udostępnia Twoim podwykonawcom miejsce, gdzie w prosty sposób mogą raportować wykonanie poszczególnych partii produktów. Ty masz pełną przejrzystość na temat postępu produkcji Twojego podwykonawcy – on z kolei widzi, ile jeszcze pozostało mu do dostarczenia zleconych półproduktów.

Koszty usług podzlecanych

Usługi wykonywane przez Twoich kooperantów wiążą się z konkretnym kosztem. Ważne jest aby ten koszt odpowiednio monitorować i uwzględniać w koszcie finalnych produktów. Przy pomocy qcadoo MES łatwo rozliczysz koszty produkcji uwzględniając przy tym operacje podwykonywane.

Przekazywanie dokumentacji technicznej dla podwykonawców

Do każdej operacji, którą zlecasz na zewnątrz, musisz często przekazać komplet dokumentacji technicznej – czasami są to aktualizowane wersje plików, które są dosyłane w momencie wykonywania zlecenia. W skrzynce pocztowej takie informacje często giną. W qcadoo MES po prostu dołączasz odpowiednie pliki do każdej technologii lub zlecenia, które wykonuje Twój podwykonawca. Tym samym zawsze jest jedno miejsce, gdzie wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić, co zostało uzgodnione i w jaki sposób ma to być wykonane.

Przyjazne zarządzanie produkcją

qcadoo MES to internetowa aplikacja do zarządzania produkcją dla małych i średnich firm