Nowa wersja qcadoo MES z nowymi funkcjonalnościami

Z przyjemnością informujemy, że wydaliśmy nową wersję qcadoo MES. Nosi ona numer 1.1.0 i jest to ogromny krok naprzód dla naszego projektu.

Oprócz polowania na błędy, ich naprawy i stabilizacji oprogramowania, wprowadziliśmy setki drobnych usprawnień i kilka istotnych nowych funkcji.

Które są najważniejsze?

Rejestracja produkcji – pozwala w pełni na raportowanie postępu zprodukcji – czas spędzony na pracy (maszyn lub pracowników), zużyte materiały i wytwarzane produkty. Możesz wybrać, jak bardzo szczegółowo powinno to wyglądać – może to być jeden prosty raport dla całego zlecenia produkcyjnego, wiele raportów dla każdej operacji lub jeden raport dla każdej operacji w technologii. Co dzięki temu zyskasz ? W końcu jesteś w stanie zobaczyć postęp produkcji i monitorować bardzo szczegółowo, jaka jest wygląda rozdźwięk pomiędzy planem a rzeczywistością. Ponadto możesz zobaczyć bilans Twojej produkcji i przedstawić wyniki w postaci różnorakich raportów.

Normy kosztowe i czasowe – można zdefiniować normy czasu dla każdej operacji na różnych poziomach. Począwszy od operacji, przechodząc przez drzewo technologii, a kończąc na zleceniu produkcyjnym. Na każdym z tych poziomów można zmodyfikować domyślne wartości i wprowadzić wyjątki od ogólnych reguł. Rezultat? Możesz łatwo odpowiedzieć na pytanie swoich klientów: „Jak długo potrwa realizacja tego zlecenia?”

Kalkulacja kosztów – w oparciu o drzewo technologii dla konkretnego produktu i norm kosztów operacji i produktów, będziesz w stanie odpowiedzieć na kolejne pytanie zadawane przez klienta: „Ile to będzie kosztować?”. Nie ma potrzeby używania Excel-a i ręczne obliczanie kosztów Twoich produktów. Teraz będzie można uzyskać wszystkie liczby już po jednym kliknięciu myszą.

Statusy Zleceń Produkcyjnych i Technologii – rozbudowaliśmy i na nowo zdefiniowaliśmy liczne statusy Zleceń Produkcyjnych – teraz możesz bardzo dokładnie zorientować się w przebiegu Twoich zleceń produkcyjnych. Do Technologii również dodaliśmy statusy, oraz możliwość pełnego śledzenia ich historii.

Co jeszcze? Setki usprawnień, poprawek błędów, drobnych zmian. Zaprzaszamy!