Lean manufacturing z qcadoo MES – część 1

Koncepcje organizacji produkcji bazujące na podstawie dziesięcioletnich doświadczeń grupy Toyota stają się coraz bardziej powszechne w przemyśle. W konsekwencji coraz więcej osób odpowiedzialnych za zarządzanie produkcją szuka wsparcia dla narzędzi Lean Manufacturing w swoich systemach ERP lub MES. Mimo iż sednem tzw. drogi Toytoty nie są same narzędzia lecz zmiana całej kultury pracy w firmie, odpowiednie wykorzystanie rozwiązań IT do zarządzania produkcją jest wstanie zaoszczędzić nam sporo czasu. Karmiąc je odpowiednimi danymi uzyskamy na bieżąco źródła największych strat w firmie oraz weryfikacje czy ostatnie usprawnienia na linii produkcyjnej poszły w dobrym kierunku. Niektóre wspomogą nas także w planowaniu szczupłej produkcji. Zobaczmy jak możemy to osiągnąć w qcadoo MES.

JIT – czyli nie robimy na magazyn

W tej części artykuły skupimy się na jednym z filarów metodologii Lean jakim jest tzw. produkcja dokładnie na czas (ang. just in time). Klasyczne podejście do produkcji masowej, celuje jedynie w maksymalizowanie obciążenia ludzi oraz maszyn poprzez produkcję dużych partii półproduktów oraz produktów końcowych na magazyn. Gwarantuje to ciągłość produkcji jednak powoduje duże starty związane z magazynowaniem, transportami wewnętrznymi oraz nadprodukcją. JIT jest rozwinięciem paradygmatu produkcji masowej, które jednak odwraca punkt widzenia na perspektywę klienta i optymalizuje nasze procesy tylko pod aktualne potrzeby rynku. Zamiast wytwarzać większą ilości sztuk jednego produktu chcemy dostarczyć dokładnie te towary, które chce klient w ilościach nie przekraczających popytu. Według tej koncepcji podczas planowania zlecenia produkcyjnego:

  • Patrzymy najpierw na de facto ostatnią operacje w procesie produkcyjnym wytwarzającą dokładnie ten produkt końcowy, który klient chce oraz w tej ilości, która jest mu potrzebna.
  • Następnie idziemy w głąb procesu na operacje produkujące półprodukty i tworzymy dla nich plan aby spełniły potrzeby wyłącznie operacji nad nimi.
  • Tak idziemy aż po operacje pobierające surowce tylko na potrzebę danego zlecenia produkcyjnego.

Odzwierciedleniem tej idei jest tzw. technologia w systemie qcadoo MES, która tak jak przedstawiono poniżej jest drzewem operacji wychodzących od ostatniej operacji procesu.

Lean technology 1

Lean technology 2

Jest to fundamentalna część dla wielu funkcji systemu ponieważ precyzyjnie definiuje:

  • jakie kroki należy wykonać aby uzyskać dany produkt,
  • ile zajmuje wykonanie poszczególnych operacji,
  • jakie są ich koszty.

Mimo że technologia widzi wszystko z perspektywy produktu końcowego możnatakże zastosować dla produkcji na magazyn lub w wariantach mieszanych gdzie półprodukty robimy na magazyn, a końcowe już wyłącznie pod klienta. Mimo gorących zapewnień wielu orędowników Lean wiemy że nie wszędzie JIT da się wdrożyć z dobrym skutkiem.

Sama definicja technologii daje nam możliwość generowania różnego typu kalkulacji oraz raportów. Z perspektywy JIT jednymi z najważniejszych będą:

Kalendarz operacji – wykres Gantta przedstawiający planowane wykonanie zlecenia produkcyjnego. Obliczany na podstawie czasochłonność każdej operacji oraz dostępności zmian produkcyjnych.

lean_operations_gantt_b1

 

Dzięki temu możemy oszacować na kiedy jesteśmy wstanie wykonać zlecenie produkcyjne oraz na kiedy operacje będą potrzebowały dostarczenia produktów wejściowych.

Karty pracy – instrukcje dla pracowników przedstawiające:

  • jakie operacje dla jakich zleceń należy wykonać,
  • ile do każdej operacji należy pobrać produktów wejściowych oraz ile wyprodukować wyjściowych,
  • instrukcje oraz wskazówki dla poszczególnych operacji,
  • dodatkowe pola na np. zbieranie danych, podpisy liderów, itp.

. . .

Eliminacja strat (jap. muda) oraz ciągła poprawa

Poza stratami, które znacznie pomaga ograniczyć JIT, qcadoo MES może także uwidocznić koszty muda innego rodzaju. Innym równie ważnym aspektem jest mierzenie wpływu jakie wywarły na nasze procesy drobne usprawnienia na linii produkcyjnej. O tym napiszemy niebawem w drugiej części artykułu.